“Je hebt een goed verhaal…”

werd mij toch nog gezegd door één van de bestuurders van de zorginstelling waar ik jaren geleden werkte. Dit was na afloop van een pittig evaluatie gesprek na een klacht van een arbeidsongeschikte medewerker. Ik was lid van de klachtencommissie medewerkers en het bestuur had het besluit genomen het advies van deze commissie niet over te nemen.

De aanleiding voor dit gesprek was dat ik uit de commissie ben gestapt en de door het bestuur genoemde argumenten voor de beslissing, één voor één te niet had gedaan, gebaseerd op feiten. Heel jammer dat de hand boven het hoofd werd gehouden van P&O en de leidinggevende, van openheid was geen sprake. Ik probeerde ze op het hart te drukken dat het verzuimbeleid en de omgang met de zieke werknemers beter kan. Kort na het gesprek zijn ook de overige commissieleden ermee gestopt en vond ik een nieuwe baan bij een arbodienst.

Jarson verzuimadvieseur Sonja Greuter uit Heiloo

Ik ben Sonja Greuter. en Jarson is ontstaan doordat ik voelsprieten heb voor waar het mis gaat en hoe het beter kan. Organisatie sensitief. Ik zie snel verbanden en ben sterk analytisch. Het bovenstaande verhaal is maar één van de aanleidingen geweest om mij meer te gaan verdiepen in verzuim en preventie. Na opleidingen in arbeidsrecht en sociaal recht heb ik de opleiding Professioneel Coach (Practitioner niveau, NOBCO) gevolgd. De wijze waarop de verzuimende werknemer en de leidinggevende tijdens een gesprek op elkaar reageerden vond ik namelijk, destijds als consulent van een vakbond, fascinerend. Beide zaten vast in hun eigen angst en het inlevingsvermogen ontbrak grotendeels. Bij deze drie-gesprekken fungeerde ik als het ware als vertaler voor de werkgever en werknemer.

Daarnaast wilde ik bij mijzelf iets veranderen in de wijze waarop ik reageer op mijn gevoel van onrechtvaardigheid en hoe ik moet omgaan met mensen die de voorkeur hebben voor de zachte leugen boven de harde waarheid. Een lekkere pizza gaat er beter in dan spruitjes….en ik bied vaak spruitjes aan 🙂 Het brein is ook gemakzuchtig, heeft de voorkeur voor wijzen naar de ander in plaats van kijken naar jezelf, dat is te confronterend en vereist kritisch denken bovendien. En dan hebben we nog de druk van de maatschappelijke verwachtingen, aannames en veronderstellingen die we doen zonder deze te toetsen en het niet overeenkomende zelfbeeld dat we vaak van onszelf hebben. Dit is allemaal van invloed op hoe werkgever en werknemer op elkaar reageren. De basis voor goed verzuimmanagement is mijn inziens zelfmanagement. gevolgd door mensmanagement.

Na de coaching opleiding heb ik Casemanagement Regie Op Verzuim (CS-Opleidingen) gedaan en heb ik gewerkt als casemanager bij twee heel verschillende arbodienstverleners. De maatwerkregeling werkt goed door de persoonlijke benadering en de arbodienst (vangnetregeling) volgt secuur het verzuimproces volgens de Wet verbetering Poortwachter. Ik heb veel geleerd bij beide arbodienstverleners. Tegelijkertijd zag ik in dat het casemanagement echt thuis hoort bij het bedrijf zelf en niet bij een arbodienst maar dat de maatwerkregeling voor veel bedrijven vaak weer een stap te ver is door gebrek aan kennis en tijd. Ik ben gaan kijken naar wat bedrijven nodig hebben om het casemanagement bij verzuim wél zelf te kunnen in combinatie met een basiscontract bedrijfsarts volgens de maatwerkregeling. De juiste kennis en informatie op verzuimgebied is essentieel. Wel is daarbij een belangrijk hiaat; het ontbreken van begeleiding en kennis van verzuimwetgeving bij werknemers zorgt voor spanning en werkt de re-integratie tegen. Dit resulteerde in een praktische en doelgerichte oplossing,: Jarson, voor werkgevers én werknemers!

Jarson werkcoach Sonja Greuter uit Heiloo