Werkhervattingskas Checklist

Bestelnummer. WG3-1

Voorkom hoge premie Whk!

De Belastingdienst verstuurt de beschikking Werkhervattingskas vóór het einde van het jaar naar elke organisatie. Op de beschikking Whk staat de individueel en/of sectoraal gedifferentieerde premie. Deze bestaat uit de gedifferentieerde premie voor de wet gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA) en de ziektewet (ZW) welke u als werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen. Is een organisatie eigenrisicodrager voor de WGA of de ZW, dan staat het betreffende premiedeel op de Whk-beschikking op nul. Op verzoek kan bij de belastingdienst gevalslijsten opgevraagd worden van (ex-) werknemers die in het refertejaar (2 jaar terug) een Ziektewet of WGA uitkering hebben ontvangen. Deze lijst bevat vaak fouten met als mogelijk gevolg dat er teveel premie wordt af gedragen. Het is dan ook heel belangrijk dat de beschikking goed gecontroleerd wordt.

  • Checklist WHK-controle, overzicht met controlepunten
  • Checklist Gevalslijsten WHK-controle
  • Voorbeeldbrief voor het opvragen van de gevalslijsten belastingdienst
Jarson geeft werkgevers omgeving Alkmaar advies hoe de beschikking werkhervattingskas gecontroleerd moet worden op fouten van UWV
maatwerkregeling basiscontract bedrijfsarts

Output rekenmodule Gedifferentieerde Premie WHK

Houd controle op de premie Whk !

Wanneer u de beschikking Whk en de gevalslijsten gecontroleerd heeft, kunt u het totaal aan uitkeringslasten voor de WGA of ZW berekenen. Wijkt dit bedrag af van wat in de beschikking Whk staat vermeld dan kan Jarson voor u middels Rekentool Gedifferentieerde Premie WHK de correcte premie(s) berekenen..

Output rekenmodule WGA-10 jaar werkgeverslasten

Bespaar op WGA-lasten!

Met deze output kunt u zien voor welke kosten u als werkgever komt te staan wanneer een medewerker in de WGA raakt en een WIA-uitkering ontvangt gedurende 10 jaar. Daarnaast ontdekt u wat u zou kunnen doen om de kosten aanzienlijk te verlagen en wat uw rendement zal zijn. Berekeningen laten besparingen zien van €42.000,- tot wel €95.000,- over een periode van 10 jaar!