De Werkcoach wordt niet door de werkgever ingezet. Iedereen die een werkgever heeft, kan een beroep doen op de Werkcoach.                                        Het doel is om de re-integratie te bevorderen of uitval op het werk te voorkomen en uw arbeidspositie te verbeteren, te verstevigen.

Jarson Werkcoach voor werknemers omgeving Alkmaar voor zieke werknemers en preventief

Wat kan de Werkcoach voor u betekenen wanneer u ziek bent terwijl in dienst bent bij een werkgever?

Ziek zijn is op zich al vervelend maar wanneer dit langer dan 2 weken gaat duren en er nog geen vooruitzicht is op herstel, kan het nog lastiger worden doordat u te maken krijgt met ingewikkelde wet- en regelgeving.

Wat kan de Werkcoach voor u betekenen wanneer u wel aan het werk bent maar niet goed in uw vel zit?

Diverse omstandigheden en de huidige maatschappij kunnen van invloed zijn op uw gevoel van welbevinden. Op langer termijn kan uw gezondheid en zelfs uw financiële zelfredzaamheid er onder komen te lijden.

Lees meer
Lees meer

Jarson adviseert zowel werkgevers als (particuliere) werknemers bij verzuim. Bewust! Omdat goede communicatie én begrip voor elkaars situatie heel belangrijk zijn voor een goed re-integratieproces. Begrip voor elkaar ontstaat eerder wanneer beide partijen vergelijkbare kennis hebben op het gebied van verzuim en re-integratie.

Ook wanneer óf de werknemer óf de werkgever niet zijn plicht nakomt ten aanzien van de regelgeving, dan weten beiden wat ze kunnen doen om dit een halt toe te roepen. Zo kunnen sancties, onrechtmatigheden of vertraging tijdens het re-integratieproces worden voorkomen.

Heeft uw organisatie een ondernemingsraad of PVT en vindt u het belangrijk dat ook uw OR en collega’s goed geïnformeerd zijn op het gebied van verzuim en re-integratie? Laat uw OR dan contact op nemen met Jarson.