De Werkcoach wordt niet door de werkgever ingezet. Iedereen die een werkgever heeft, kan een beroep doen op de Werkcoach.                                        Het doel is om de re-integratie te bevorderen of uitval op het werk te voorkomen en uw arbeidspositie te verbeteren, te verstevigen.

Wat kan de Werkcoach voor u betekenen wanneer u ziek bent terwijl in dienst bent bij een werkgever?

Zomaar een paar vragen van een werknemer:

  • wanneer en bij wie moet ik mij eigenlijk ziek melden en wat nu als mijn leidinggevende twijfelt aan mijn ziekmelding?
  • wordt mijn loon bij ziekte doorbetaald en hoeveel is dat dan?
  • mag mijn werkgever mij verplichten een lagere functie aan te nemen met een lager loon?
  • mag mijn werkgever wachtdagen of verlofdagen inhouden bij ziekte?
  • wat zijn mijn verplichtingen bij re-integratie en wat nu als ik het dan niet eens ben met mijn leidinggevende?
  • mag ik als ik ziek ben wel op vakantie? Wat moet ik doen als ik op vakantie ziek wordt?

Ziek zijn is op zich al vervelend maar wanneer dit langer dan 2 weken gaat duren en er nog geen vooruitzicht is op herstel, kan het nog lastiger worden. Vanaf het moment dat er een consult bij de bedrijfsarts heeft plaatsgevonden krijgt u te maken met de Wet verbetering Poortwachter, de probleemanalyse, een plan van aanpak en re-integratie verplichtingen. Kortom, ingewikkelde materie voor iemand die hier niet eerder mee te maken heeft gehad. Wanneer u ziek bent kan dit als een extra ballast voelen. Het kan u onzeker maken doordat u het geheel niet meer kan overzien. U weet niet wat u te wachten staat of wat uw toekomstige mogelijkheden zullen zijn met betrekking tot werk.

De Werkcoach begrijpt dit en kan u dan als Werkcoach;

  • informeren, wat er volgens de wet- en regelgeving voor verzuim en arbeidsongeschiktheid bij komt kijken
  • adviseren over vervolgstappen
  • coachen bij psychosociale aspecten
  • ondersteunen en begeleiden bij gesprekken met bijvoorbeeld uw werkgever, de bedrijfsarts of het UWV

Bij het gratis intake gesprek Werkcoach ontvangt u een Poortwachter kalender met alle belangrijke momenten tijdens ziekte en re-integratie. Dit schema kan gebruikt worden als ‘logboek’ om alle re-integratieactiviteiten bij te houden.

Jarson werkcoach geeft zieke werknemers een kalender lWet verbetering Poortwachter als handvat
De Werkcoach ondersteunt werkenden tijdens het verzuimproces.

Bent u geïnteresseerd geraakt?

Neem vrijblijvend contact op.

Jarson adviseert zowel werkgevers als (particuliere) werknemers bij verzuim. Bewust! Omdat goede communicatie én begrip voor elkaars situatie heel belangrijk zijn voor een goed re-integratieproces. Begrip voor elkaar ontstaat eerder wanneer beide partijen vergelijkbare kennis hebben op het gebied van verzuim en re-integratie.

Ook wanneer óf de werknemer óf de werkgever niet zijn plicht nakomt ten aanzien van de regelgeving, dan weten beiden wat ze kunnen doen om dit een halt toe te roepen. Zo kunnen sancties, onrechtmatigheden of ophoudt tijdens het re-integratieproces worden voorkomen.