Jarson adviseert werkgevers Alkmaar verzuimmeldingen te verdelen in ziekmelding en verzuimmelding

Aanname ziekmelding

Tja , ziekmeldingen. Dé oplossing zou eigenlijk  zijn als de medewerker geen ziekmelding doet wanneer de oorzaak niet medisch is. en het even niet gaat. Op dat moment kunnen de medewerker en werkgever wél samen in gesprek om tot een oplossing te komen daar u op dat moment niet te maken heeft met De beleidsregels zieke werknemer van de Autoriteit Persoonsgegevens. Werkhervatting zal eerder mogelijk zijn doordat daar nu wel over gesproken mag worden, daarom is de wijze van de aanname ziekmelding zo belangrijk.

Verzuimmelding of ziekmelding

Een medewerker zal geen ziekmelding doen op het moment dat er voor hem een meerwaarde is; dat hij gehoord wordt, zich gesteund voelt en er een oplossing voor zijn probleem gezocht wordt. Dit kan wanneer de medewerker kiest voor een verzuimmelding in plaats van een ziekmelding.. Eventueel kan bij de aanname verzuimmelding Kort verzuimverlof gegeven worden. Hoewel er dan betaalt verlof plaats vindt zal dit veel voordeliger zijn dan een ziekmelding doordat er eerder werkhervatting plaats vindt en het aantal en de duur van de ziekmeldingen van invloed zijn op de verzekeringspremie.

Meer informatie over hoe zo’n gesprek vorm gegeven kan worden vindt u bij Aanname ziekmelding.

Onafhankelijke Consulent Verzuim & Preventie bij een verzuimmelding

Afhankelijk van de situatie en de verstandhouding werkgever-werknemer, kan de werkgever zelf de begeleiding van de verzuimmelding op zich nemen of gekozen worden voor de onafhankelijke Consulent Verzuim & Preventie van Jarson.; in overleg met de medewerker zal besproken worden wat wel of niet aan de werkgever wordt vermeld.

De Consulent kan begeleiden, ondersteunen en doorverwijzen wanneer de medewerker moeilijkheden ervaart op het gebied van;

  • PSA, psychisch sociale arbeidsbelasting
  • Privé omstandigheden & thuissituatie
  • Functioneren & Competenties
  • Organisatie & Management

Jarson is met Autoriteit Persoonsgegevens in gesprek geweest om te checken of deze keuzemethode voldoet aan de privacy wetgeving. U leest hier meer over bij Jarson in gesprek met Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsarts bij een ziekmelding

Geeft de medewerker aan dat hij een ziekmelding doet omdat hij ziek is dan wordt dit als een reguliere ziekmelding genoteerd en in een vroeg stadium een consult bedrijfsarts plaats.

Jarson Consulent Verzuim & Preventie omgeving Alkmaar wordt preventief ingezet of bij een verzuimmelding

Bent u geïnteresseerd geraakt?

Neem vrijblijvend contact op.