Verzuim- en re-integratiebeleid + protocollen

Bestelnummer. WG1-3

Start met een goede basis voor beheersbaar verzuim!

Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Een ziekteverzuimbeleid is maatwerk. Het moet passen bij de aard van het bedrijf, de omvang en de bedrijfscultuur. Samen met Jarson kunt u een goed beleid opstellen. Zo mogelijk kan de uitgebreide bedrijfsscan als leidraad gebruikt worden en kan de rol van vertrouwenspersoon, in geval van een verzuimmelding, opgenomen worden.

Jarson ondersteunt werkgevers omgeving Alkmaar bij het maken van een verzuimbeleid
maatwerkregeling basiscontract bedrijfsarts

Bedrijfsscan Verzuim – uitgebreid

Ontdek hoe uw bedrijf er voor staat en waar nog winst valt te behalen!

Wanneer u deze zeer complete scan van uw bedrijf laat uitvoeren komt alles wat met Arbo, verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie te maken heeft aan bod.   Het doel is om uit te zoeken wat er gedaan kan worden om het verzuim te verminderen, de kosten te verlagen en de risico’s te verminderen.

Output rekenmodule verzuimkosten

Ontdek de oorzaak van de hoge verzuimkosten!

 

Krijg inzicht in de gemiddelde verzuimkosten per dag, de verzuimkosten per jaar, de meldingsfrequentie, of de kosten vooral door frequent kort verzuim of lang verzuim ontstaan waardoor het duidelijk wordt welke verzuimdrempels toegepast en hervattingsdrempels verlaagd kunnen worden.