Poortwachter Systeem

Wat is het Poortwachter Systeem van Jarson?

Het systeem zorgt ervoor dat u op de hoogte bent van de te nemen stappen binnen het verzuimtraject van uw medewerker. Met de benodigde verzuimtermijn gebonden informatie en documenten heeft u grip op het verzuim. Het enige wat u hoeft te doen is de eerste verzuimdag door te geven aan Jarson.

Er zijn geen dure vaste kosten, want u betaalt alleen wanneer de medewerker verzuimt en schrijft u weer uit zodra er sprake is van herstel of uitdiensttreding.

arson heeft voor werkgevers omgeving Alkmaar een Poortwachter Systeem gemaakt voor het bijhouden van de termijnen volgens Wet verbetering Poortwachter inclusief veel tips

Maak de arbodienst (vrijwel) overbodig en houd zelf regie op verzuim!

Jarson heeft alle relevante informatie met betrekking tot verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid gekoppeld aan de verplichte termijnen van Wet verbetering Poortwachter. Op het moment dat u volgens de Wet verbetering Poortwachter actie moet ondernemen ontvangt u niet alleen een melding met wat er moet gebeuren maar ook alle benodigde informatie, formulieren of voorbeeldbrieven die op dát moment van toepassing zijn.

Deze informatie is verzameld uit o.a. Werkwijzer Poortwachter, UWV Werkgevers, Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, Beleidsregels beoordelingskader Poortwachter, Wet verbetering Poortwachter, Wet Werk en Inkomen, Arbowet, Beleidsregels “De zieke werknemer” Autoriteit Persoonsgegevens, Wet tegemoetkomingen Loondomein en Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet.

Doordat u op deze wijze de regie houdt op het verzuimproces, zorgt u voor een constructieve re-integratie, verlaging van verzuimkosten en kunt u een loonsanctie van het UWV voorkomen. Ook geeft het u en de medewerker rust doordat u goed weet wat u te doen staat.

  • Ontvang een melding voor iedere belangrijke stap binnen Wet verbetering Poortwachter
  • Ontvang verzuimtermijn gerichte meldingen op basis van de eerste verzuimdag
  • Krijg extra adviezen en tips
  • Ontvang altijd de juiste documenten om mee te werken
  • Wordt direct doorverwezen naar de UWV formulieren
  • Geen zorgen om wet- en regelgeving, de informatie is up-to-date
  • Het doorgeven van een verzuimdatum is voldoende, geen ingewikkelde privacy regels in verband met het doorgeven van persoonsgegevens

Bent u geïnteresseerd geraakt?

Neem vrijblijvend contact op.