Output rekenmodule WGA medewerker + grafiek

Bestelnummer. WG2-2

Stimuleer re-integratie door het verschaffen van financieel inzicht!

Medewerkers zijn vaak niet goed op de hoogte van wat de financiële gevolgen zijn wanneer zij in de WIA raken. Sinds 2005 is de WAO vervangen door WIA en gaan (deels) arbeidsongeschikten er financieel op vooruit wanneer zij naast hun WGA-uitkering naar arbeidsvermogen ook werken. De verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zoals de loongerelateerde-, loonaanvullende- en vervolguitkering met de verschillende voorwaarden en manier van berekenen, maken het lastig om inzicht te krijgen voor een toekomstige situatie. Ook het resultaat van een eventuele WGA Hiaat Standaard/uitgebreid verzekering is vooraf moeilijk te bepalen. Bij de aanvraag voor de Output rekenmodule WGA medewerker, kiest u 2 van de 5 verschillende mogelijke scenario’s welke u met elkaar wil vergelijken. De medewerker krijgt hiermee niet alleen financieel inzicht maar ziet vooral wat het resultaat is wanneer hij naast zijn uitkering ook werkt en dit kunnen aanzienlijke verschillen zijn!

Jarson geeft werkgevers omgeving Alkmaar inzicht in hoogte WGA-uitkering van de werknemer om re-integratie te stimuleren
maatwerkregeling basiscontract bedrijfsarts

Dossierscan Verzuim

Voorkom loonsanctie UWV!

Soms zijn verzuimdossiers lastig en complex. Een dossier dat niet voldoet aan de eisen  kunnen  grote financiële gevolgen hebben zodra de medewerker een WGA uitkering aanvraagt  Een dossierscan geeft per dossier aan wat er moet gebeuren om het weer helemaal op orde te krijgen volgens de laatste wet- en regelgeving.

Advies einde wachttijd WIA

Voorkom risico’s na einde wachttijd!

De meeste werkgevers zijn niet goed op de hoogte van de verschillende mogelijkheden die ontstaan na afloop van 104 weken wachttijd WIA. Met behulp van een overzichtelijk stroomschema wordt weergegeven welke mogelijkheden er zijn met de bijbehorende mogelijke consequenties.