Output rekenmodule WGA-10 jaar werkgeverslasten + grafiek

Bestelnummer. WG3-3

Bespaar op WGA-lasten!

Met deze output kunt u zien voor welke kosten u als werkgever komt te staan wanneer een medewerker in de WGA raakt en een WIA-uitkering ontvangt gedurende 10 jaar na 2 jaar loondoorbetalingsplicht. Daarnaast ontdekt u wat u zou kunnen doen om de kosten aanzienlijk te verlagen en wat uw rendement zal zijn. Recente berekeningen laten besparingen zien van €45.000,- tot wel €95.000,- over de periode van 10 jaar!

Jarson geeft werkgevers omgeving Alkmaar inzicht in werkgeverslasten gedurende 10 jaar WGA periode
maatwerkregeling basiscontract bedrijfsarts

Werkhervattingskas checklist

Voorkom hoge premie Whk!

Elke organisatie ontvangt een beschikking Werkhervattingskas met de gedifferentieerde premie voor de WGA en de ziektewet welke u als werkgever moet betalen. De ervaring leert dat er veel fouten in staan. Het is dan ook heel belangrijk dat de beschikking goed gecontroleerd wordt. Met deze checklist, inclusief voorbeeldbrieven, weet u hoe u dit moet aanpakken.

Output rekenmodule Gedifferentieerde Premie WHK

Houd controle op de premie Whk !

Wanneer u de beschikking Whk en de gevalslijsten gecontroleerd heeft, kunt u het totaal aan uitkeringslasten voor de WGA of ZW berekenen. Wijkt dit bedrag af van wat in de beschikking Whk staat vermeld dan kan Jarson voor u middels Rekentool Gedifferentieerde Premie WHK de correcte premie(s) berekenen.