Doel, middel en het gevolg

Stel niet vermindering van ziekmeldingen en verlaging verzuimkosten ten doel maar het welzijn van uw medewerkers, goed onderling contact en een goed verzuimbeleid. Minder uitval en lagere kosten zullen dan het gevolg zijn,

Een middel daarbij is meer eigen regie op verzuim en meer (financieel) inzicht om te ontdekken waar verbeteringen nodig zijn en hoe u dit zou kunnen aanpakken. U vindt op deze site diverse hulpmiddelen wanneer u de verzuimbegeleiding heeft geregeld volgens de maatwerkregeling, er wordt gewerkt met het Eigen Regie Model of wanneer u meer inzicht wenst.

maatwerkregeling basiscontract bedrijfsarts
Jarson heeft voor werkgevers omgeving Alkmaar rekenmodules en hulpmiddelen een bedrijfsscan ontwikkeld voor bij de maatwerkregeling met basiscontract bedrijfsarts

Bedrijfsscan Verzuim - uitgebreid

Ontdek hoe uw bedrijf er voor staat en waar nog winst valt te behalen!

Wanneer u deze zeer complete scan van uw bedrijf laat uitvoeren komt alles wat met Arbo, verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie te maken heeft aan bod.   Het doel is om uit te zoeken wat er gedaan kan worden om het verzuim te verminderen, de kosten te verlagen en de risico’s te verminderen.

lees meer
Jarson heeft voor werkgevers omgeving Alkmaar rekenmodules en hulpmiddelen ontwikkeld om verzuimkosten te berekenen voor bij de maatwerkregeling met basiscontract bedrijfsarts

Output rekenmodule verzuimkosten

Ontdek de oorzaak van de hoge verzuimkosten!

Krijg inzicht in de gemiddelde verzuimkosten per dag, de verzuimkosten per jaar, de meldingsfrequentie, of de kosten vooral door frequent kort verzuim of lang verzuim ontstaan waardoor het duidelijk wordt welke verzuimdrempels toegepast en hervattingsdrempels verlaagd kunnen worden.

lees meer
Jarson heeft voor werkgevers omgeving Alkmaar rekenmodules en hulpmiddelen voor verzuimbeleid ontwikkeld voor bij de maatwerkregeling met basiscontract bedrijfsarts

Verzuim- en re-integratiebeleid + protocollen

Start met een goede basis voor beheersbaar verzuim!

Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Een ziekteverzuimbeleid is maatwerk. Het moet passen bij de aard- en omvang van het bedrijf en de bedrijfscultuur. Samen met Jarson kunt u een goed beleid opstellen.

 

lees meer
maatwerkregeling basiscontract bedrijfsarts
Jarson heeft voor werkgevers omgeving Alkmaar rekenmodules en hulpmiddelen een dossierscan ontwikkeld voor bij de maatwerkregeling met basiscontract bedrijfsarts

Dossierscan Verzuim

Voorkom loonsanctie UWV!

Soms zijn verzuimdossiers lastig en complex. Een dossier dat niet voldoet aan de eisen  kunnen  grote financiële gevolgen hebben zodra de medewerker een WGA uitkering aanvraagt  Een dossierscan geeft per dossier aan wat er moet gebeuren om het weer helemaal op orde te krijgen volgens de laatste wet- en regelgeving.

lees meer
Jarson heeft voor werkgevers omgeving Alkmaar rekenmodules en hulpmiddelen ontwikkeld voor bij de maatwerkregeling met basiscontract bedrijfsarts

Output rekenmodule WGA medewerker + grafiek

Stimuleer re-integratie door meer financieel inzicht!

Medewerkers zijn vaak niet goed op de hoogte van wat de financiële gevolgen zijn wanneer zij in de WIA dreigen te raken. De medewerker krijgt met deze output rekenmodule niet alleen financieel inzicht maar ziet vooral wat het resultaat is wanneer hij naast zijn uitkering ook werkt. Dit kan een aanzienlijk verschil zijn wat de re-integratie zal stimuleren!

lees meer
Jarson heeft voor werkgevers omgeving Alkmaar rekenmodules en hulpmiddelen ontwikkeld voor bij de maatwerkregeling met basiscontract bedrijfsarts

Advies einde wachttijd WIA

Voorkom risico’s na einde wachttijd!

De meeste werkgevers zijn niet goed op de hoogte van de verschillende mogelijkheden die ontstaan na afloop van 104 weken wachttijd WIA. Met behulp van een overzichtelijk stroomschema wordt weergegeven welke mogelijkheden er zijn met de bijbehorende mogelijke consequenties.

 

 

lees meer
maatwerkregeling basiscontract bedrijfsarts
Jarson heeft voor werkgevers omgeving Alkmaar rekenmodules en hulpmiddelen ontwikkeld voor bij de maatwerkregeling met basiscontract bedrijfsarts

Werkhervattingskas checklist

Voorkom hoge premie Whk!

Elke organisatie ontvangt een beschikking Werkhervattingskas met de gedifferentieerde premie voor de WGA en de ziektewet welke u als werkgever moet betalen. De ervaring leert dat er veel fouten in staan. Het is dan ook heel belangrijk dat de beschikking goed gecontroleerd wordt. Met deze checklist, inclusief voorbeeldbrieven, weet u hoe u dit moet aanpakken.

lees meer
Jarson heeft voor werkgevers omgeving Alkmaar rekenmodules en hulpmiddelen ontwikkeld voor bij de maatwerkregeling met basiscontract bedrijfsarts

Output rekenmodule Gedifferentieerde Premie WHK

Houd controle op de premie Whk !

Wanneer u de beschikking Whk en de gevalslijsten gecontroleerd heeft, kunt u het totaal aan uitkeringslasten voor de WGA of ZW berekenen. Wijkt dit bedrag af van wat in de beschikking Whk staat vermeld dan kan Jarson voor u middels Rekentool Gedifferentieerde Premie WHK de correcte premie(s) berekenen..

 

lees meer
Jarson heeft voor werkgevers omgeving Alkmaar rekenmodules en hulpmiddelen ontwikkeld voor bij de maatwerkregeling met basiscontract bedrijfsarts

Output rekenmodule WGA-10 jaar werkgeverslasten + grafiek

Bespaar op WGA-lasten!

Met deze output kunt u zien voor welke kosten u als werkgever komt te staan wanneer een medewerker in de WGA raakt en een WIA-uitkering ontvangt gedurende 10 jaar. Daarnaast ontdekt u wat u zou kunnen doen om de kosten aanzienlijk te verlagen en wat uw rendement zal zijn. Berekeningen laten besparingen zien van €42.000,- tot wel €95.000,- over een periode van 10 jaar!

lees meer
maatwerkregeling basiscontract bedrijfsarts

Het Poortwachter Systeem

Maak de arbodienst (vrijwel) overbodig en houd zelf regie op verzuim!

Jarson heeft alle relevante informatie met betrekking tot verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid gekoppeld aan de verplichte termijnen van Wet verbetering Poortwachter. Op het moment dat u volgens de WvP actie moet ondernemen ontvangt u niet alleen een melding met wat er moet gebeuren maar ook alle benodigde informatie, formulieren of voorbeeldbrieven die op dát moment van toepassing zijn.

lees meer

Consulent Verzuim & Preventie

Minder ziekmeldingen door Preventie!

Bij een verzuimmelding waarbij de werknemer door omstandigheden niet kan komen werken, kan de Consulent Verzuim & Preventie ingezet worden Door onderscheidt te maken tussen ziekmelding en een verzuimmelding met Kort verzuim verlof, kan de consulent ervoor zorgen dat het werk sneller (deels) hervat wordt doordat bij een verzuimmelding “het goede gesprek” nog wel mag in tegenstelling tot een ziekmelding.

lees meer

Bent u geïnteresseerd geraakt?

Neem vrijblijvend contact op.