Dossierscan Verzuim

Bestelnummer. WG2-1

Voorkom loonsanctie UWV!

Soms zijn verzuimdossiers lastig en complex. De gevolgen van een dossier dat niet voldoet aan de eisen kunnen groot zijn. U kunt bijvoorbeeld een loonsanctie krijgen van het UWV of er wordt aan u een WGA-uitkering doorbelast voor de duur van 10 jaar wat tot enorme kosten kan leiden. Een dossierscan geeft per dossier aan wat er moet gebeuren om het weer helemaal op orde te krijgen volgens de laatste wet- en regelgeving volgens de Wet verbetering Poortwachter, de AVG en de nieuwe Arbowet. en geeft advies met betrekking tot verzuimduur verkortende- en re-integratie bevorderende maatregelen. Ook wordt er gekeken of er No-Risk voordelen en andere compensatieregelingen van toepassing zijn. Op deze manier krijgt u weer overzicht,

Wat is het resultaat van een Dossierscan Verzuim?

  • Meer grip op uw verzuimdossiers
  • Een hogere kans op een geslaagde re-integratie
  • Duidelijkheid over mogelijkheden in de gescreende dossiers
  • Inzicht in de risico’s van de gescreende dossiers
  • Een UWV-proof check
Jarson maakt voor werkgevers omgeving Alkmaar een dossierscan verzuim om hoge verzuimkosten te voorkomen
maatwerkregeling basiscontract bedrijfsarts

Output rekenmodule WGA medewerker

Stimuleer re-integratie door meer financieel inzicht!

Medewerkers zijn vaak niet goed op de hoogte van wat de financiële gevolgen zijn wanneer zij in de WIA dreigen te raken. De medewerker krijgt met deze output rekenmodule niet alleen financieel inzicht maar ziet vooral wat het resultaat is wanneer hij naast zijn uitkering ook werkt. Dit kan een aanzienlijk verschil zijn wat de re-integratie zal stimuleren!

Advies einde wachttijd WIA

Voorkom risico’s na einde wachttijd!

De meeste werkgevers zijn niet goed op de hoogte van de verschillende mogelijkheden die ontstaan na afloop van 104 weken wachttijd WIA. Met behulp van een overzichtelijk stroomschema wordt weergegeven welke mogelijkheden er zijn met de bijbehorende mogelijke consequenties.