Contact Jarson Verzuim & Preventie

Telefoon

06 – 123 54 792

Vestigingsplaats

Heiloo
Gratis intakegesprek verzuimadvies

Werkgever, maak een afspraak en ontvang een bedrijfsscan!

info@jarson-verzuimpreventie.nl

Met deze scan kan de werkgever of HR-medewerker zijn/haar kennis op het gebied van verzuim en re-integratie testen en of het bedrijf over voldoende middelen beschikt om verzuim en arbeidsongeschiktheid het hoofd te bieden.

De totale bedrijfsscan bestaat uit 50 vragen verdeeld over 5 onderwerpen; uw visie op verzuim, periode 104 weken wachttijd WIA, organisatie & preventie, wet- en regelgeving, kosten besparen op verzuim. Bij elk onderwerp volgt een conclusie en een advies. Tijdens een kennismaking kan de scan vervolgens worden besproken.

Jarson geeft werkgevers omgeving Alkmaar bij een kennismakingsgesprek een gratis bedrijfsscan verzuim

Werknemer, maak een afspraak en ontvang een Poortwachter kalender!

info@jarson-verzuimpreventie.nl

Vanaf het moment dat u een consult bij de bedrijfsarts heeft gehad krijgt u te maken met de Wet verbetering Poortwachter, de probleemanalyse, een plan van aanpak en re-integratie verplichtingen. Wanneer u ziek bent kan dit als een extra ballast voelen. Het kan u onzeker maken doordat u het geheel niet meer kan overzien en niet weet wat u te wachten staat.

Bij het gratis intake gesprek Werkcoach ontvangt u een Poortwachter kalender (104 weken). Hierin worden alle belangrijke momenten tijdens ziekte en re-integratie genoemd en kunt u alle re-integratieactiviteiten noteren. Dit geeft u hou vast in gesprek met uw leidinggevende of bedrijfsarts.

Jarson werkcoach geeft zieke werknemers een kalender lWet verbetering Poortwachter als handvat