Bedrijfsscan Verzuim – uitgebreid

Bestelnummer. WG1-1

Ontdek hoe uw bedrijf er voor staat en waar nog winst valt te behalen!

Wanneer u deze zeer complete scan van uw bedrijf laat uitvoeren komt alles wat met Arbo, verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie te maken heeft aan bod. Van verzuimpercentages en verzuimkosten tot aan het verzuimbeleid en de premie werkhervattingskas. Het doel is om uit te zoeken wat er gedaan kan worden om het verzuim te verminderen, de kosten te verlagen en de risico’s te verminderen.

Door middel van een integrale benadering, dus door te kijken naar de algehele bedrijfsvoering wordt onderzocht welke aspecten van invloed zijn op het verzuimmanagement. Voorbeelden kunnen zijn:

  • Er is geen overeenkomst van opdracht met een bedrijfsarts of deze voldoet niet aan de voorwaarden van de nieuwe Arbowet.
  • Er is een duur contract met een arbodienst die ondermaats presteert.
  • Het verzuimbeleid is niet op orde, deze voldoet niet aan de wet- en regelgeving.
  • Er is geen gesprekscyclus, er is geen historie over functioneren of andere personele aspecten.
  • Verzuimmeldingen worden niet (correct) bijgehouden.
  • De sfeer op de werkvloer is ondermaats, er is veel personeel verloop.

Bovenstaande constateringen kunnen grote gevolgen hebben voor de verzuimlast. Nu of in de toekomst. Weet u dat een verzuimende werknemer ongeveer € 250,00 per dag kost? Daarnaast worden er op verschillende terreinen boetes en sancties uitgedeeld. Een manco in het naleven van de Arbowet kan al snel € 13.000 euro kosten.

U wilt uw beleid op orde hebben en conform de wet handelen en daarnaast een zo laag mogelijke risico lopen op hoge verzuimlasten en sancties? Met de bedrijfsscan brengt Jarson in kaart waar verbeterpotentieel ligt. Een zeer waardevolle investering voor de lange termijn.

Jarson maakt voor bedrijven omgeving Alkmaar een uitgebreide Bedrijfsscan verzuim voor meer inzicht in verzuimbeleid en verzuimkosten
maatwerkregeling basiscontract bedrijfsarts

Output rekenmodule verzuimkosten

Ontdek de oorzaak van de hoge verzuimkosten!

Krijg inzicht in de gemiddelde verzuimkosten per dag, de verzuimkosten per jaar, de meldingsfrequentie, of de kosten vooral door frequent kort verzuim of lang verzuim ontstaan waardoor het duidelijk wordt welke verzuimdrempels toegepast en hervattingsdrempels verlaagd kunnen worden.

Verzuim- en re-integratiebeleid

Start met een goede basis voor beheersbaar verzuim!

Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Een ziekteverzuimbeleid is maatwerk. Het moet passen bij de aard- en omvang van het bedrijf en de bedrijfscultuur. Samen met Jarson kunt u een goed beleid opstellen.