Advies einde wachttijd WIA

Bestelnummer. WG2-3

Voorkom risico’s na einde wachttijd!

De meeste werkgevers zijn niet goed op de hoogte van de verschillende mogelijkheden die ontstaan na afloop van 104 weken wachttijd WIA, na het ontvangen van de beschikking WIA van het UWV. Kan of mag ik de medewerker ontslaan? Kan de medewerker een deel van zijn eigen werk blijven doen? Laat ik de medewerker parttime werken? Laat ik het arbeidscontract ongewijzigd? Moet ik de medewerker een nieuw contract aanbieden? Wat zijn de risico’s voor mij als werkgever wanneer de medewerker opnieuw uitvalt? Wat zijn de financiële gevolgen voor de medewerker? Met behulp van een overzichtelijk stroomschema wordt weergegeven welke mogelijkheden er zijn met de bijbehorende mogelijke consequenties.

Jarson geeft werkgevers omgeving Alkmaar advies over einde wachttijd WIA
Met dit advies weet een werkgever wat hij kan doen na 2 jaar loondoorbetaling
maatwerkregeling basiscontract bedrijfsarts

Dossierscan Verzuim

Voorkom loonsanctie UWV!

Soms zijn verzuimdossiers lastig en complex. Een dossier dat niet voldoet aan de eisen  kunnen  grote financiële gevolgen hebben zodra de medewerker een WGA uitkering aanvraagt  Een dossierscan geeft per dossier aan wat er moet gebeuren om het weer helemaal op orde te krijgen volgens de laatste wet- en regelgeving.

Output rekenmodule WGA medewerker

Stimuleer re-integratie door meer financieel inzicht!

Medewerkers zijn vaak niet goed op de hoogte van wat de financiële gevolgen zijn wanneer zij in de WIA dreigen te raken. De medewerker krijgt met deze output rekenmodule niet alleen financieel inzicht maar ziet vooral wat het resultaat is wanneer hij naast zijn uitkering ook werkt. Dit kan een aanzienlijk verschil zijn wat de re-integratie zal stimuleren!