Concreet, praktisch, doelgericht en bovenal…. vooruitstrevend!

Jarson Verzuim & Preventie

  • richt zich op werkgevers én werknemers in het MKB in Noord-Holland, beiden ondersteunen werkt doeltreffender

  • ondersteunt werkgevers bij verzuimbegeleiding met de maatwerkregeling + bedrijfsarts; geen arbodienst nodig

  • werkt met een NIEUW Eigen Regie Model welke wél voldoet aan de privacy wetgeving

  • maakt verzuimmanagement eenvoudig door een aanbod van goede handvatten voor meer eigen regie op verzuim

  • coacht werknemers preventief wat tot minder ziekteverzuimmeldingen leidt

  • coacht werknemers tijdens het verzuimproces wat tot een snellere werkhervatting leidt

  • voorziet werkgevers én werknemers van alle benodigde informatie volgens de laatste wet- en regelgeving

“Verzuim is voor mij als werkgever heel vervelend; de Arbo en privacy wet- en regelgeving  zijn heel complex en het UWV enorm lastig. De re-integratie van de zieke werknemer verloopt heel moeizaam en de bedrijfsarts lijkt ook al niet mee te werken. Ik heb veel werk aan de verzuimende werknemers terwijl de arbodienst mij had beloofd te ontzorgen. Ziekmeldingen die eerst op eenvoudig verzuim leken zijn weken of zelfs maanden gaan duren met als gevolg dat de verzuimkosten inmiddels niet meer zijn te overzien.”

Ontdek wat Jarson voor werkgevers kan betekenen!

“Ziek zijn is voor mij als werknemer heel vervelend.; ik voel mij niet goed en mijn leidinggevende lijkt te twijfelen over de ernst van mijn ziekmelding. Wanneer ik naar de bedrijfsarts ga wordt van mij verwacht dat ik mijn verhaal doe bij iemand die ik niet ken. Zij hebben het over een “probleemanalyse” en “Wet verbetering Poortwachter” maar dat zegt mij allemaal niets en maakt mij onzeker. Ik heb een keer iets opgevangen over -ontslagbescherming tijdens ziekte- en ben bang dat ze mij ontslaan zodra ik mij beter meld.”

Ontdek wat Jarson voor werknemers kan betekenen!

geen contract arbodienst te hebben! Is het verplicht om aangesloten te zijn bij een arbodienst? Nee! Veel bedrijven denken ten onrechte dat sinds de invoering van de nieuwe Arbowet per 1 juli 2018 het verplicht is om aangesloten te zijn bij een arbodienst…..